https://tronbet.io/#/

rozumi nekdo o co tady go? nebo dokocne pouziva?
nejak sem to nepochopil na co se tam vlastne sazi