Zobrazují se odpovědi 1 až 4 z 4

Téma: Synot Tip představuje první oficiálně českou pokerovou online hernu

 1. #1

  Synot Tip představuje první oficiálně českou pokerovou online hernu

  Synot Tip Poker, který svým zákazníkům umožňuje vyzkoušet si hru jak o hrací,
  tak i o reálné peníze.
  https://www.synottip.cz//ShowNews.aspx?id=1177
  Kvapem se blíží velká akce o desítky tabletů. Ty budete mít možnost získat ve freerollech, turnajových sériích a rake racech. Dohromady mezi své hráče Synot Tip rozdá odměny v řádech stovek tisíc korun.

  Již tuto středu 13. března 2013 od 19:00 hodin se rozehraje uvítací turnaj ku příležitosti spuštění herny. Při buy-inu 1 Kč se bude hrát o 3 VIP vstupenky na basketbalový zápas mezi týmy Nymburka a CSKA Moskva. Turnaj má omezenou kapacitu 200 hráčů a registrace končí 13. března 2013 v 18:55 hodin.

  Synot Tip představuje první oficiálně českou pokerovou online hernu | Pokerman.cz

 2. #2
  asi už neví co s těma tabletama dělat

 3. #3
  Bacha jak u tabletů na skryté podmínky i u VIP lístků:

  1. Poskytovatel přenechává klientovi po vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami do užívání dva VIP lístky (dále jen „lístky“). Klient je oprávněn využít lístky za dodržení těchto podmínek a po stanovenou dobu je užívat.
  2. Poskytovatel poskytuje klientovi dva lístky na dobu určitou jeden den ode dne poskytnutí. V případě, že se zápas neodehraje do určité doby od poskytnutí lístků, je klient povinen tyto lístky osobně vrátit na libovolné pobočce.
  Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn před uplynutím doby poskytnutí nabídnout lístky Klientovi do vlastnictví, nebo prodloužit dobu poskytnutí, nebo po uplynutí doby poskytnutí lístky požadovat zpět. Poskytovatel bude vyžadovat lístky zpět v neporušeném původním stavu i s ústřižkem.

  3. Poskytnutí lístků je bezplatné. Nárok na poskytnutí lístkůí vzniká klientovi pouze jednou v rámci vyhlášené marketingové akce. O vzniku nároku rozhoduje výlučně poskytovatel a lístky budou přednostně dány obchodním partnerům.
  4. Klient je povinen lístky opatrovat s náležitou péčí a dbát, s přihlédnutím k jejich povaze, aby na nich nevznikla škoda. Klient se dále zavazuje chránit lístky před jejich ztrátou a odcizením. Klient přejímá odpovědnost za vznik škody způsobené politím, pomočením, či jiném znečištění a zničením.
  5.Klient obdrží lístky do VIP zóny a není oprávněn tyto lístky vyměnit za jiný sektor. Klient je seznámem s tím, že ve VIP zóně není jako VIP, ale jako nezvaný host, kterému nemusí být umožněn výhled na hrací plochu.
  6. Klient je povinen obsluhovat vážené kolegy ve VIP zóně. V případě, že některý jeho kolega bude chtít buřta nebo pití, je povinen okamžitě pro něj skočit a zaplatit ze svého kapesného.
  7. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění smlouvy a to i tak, že se může jít podívat na klienta, zdali se zdržuje na svém místě ve VIP zóně a plní přání svých kolegů k jejich plné spokojenosti.
  8. Klient je povinen vrátit lístky po zápase v zánovním stavu. Lístky nesmí být přehnuty, znečištěný a nesmí chybět ústřižek, aby bylo možno ověřit jejich funkčnost a platnost. Není-li možno ověřit funkčnost lístků, poskytovatel jejich vrácení nepřijme.
  9. Poskytovatel je oprávněn požadovat po klientovi vrácení lístků, a to i před uplynutím doby poskytnutí. V případě, že klient poruší ujednání těchto obchodních podmínek, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a klient je povinen na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě do 30 pracovních dnů vrátit lístky poskytovateli. Jestliže tak neučiní, je poskytovatel oprávněn účtovat klientovi nájem za držení lístků ve výši 500 000,- Kč za každý započatý den, kdy drží lístky v rozporu s těmito obchodními podmínkami.


  10. Klient je povinen udržovat aktuální kontaktní e-mailovou adresu. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli identifikačních či kontaktních údajů klienta či poskytovatele, je subjekt, u něhož taková změna nastala, povinen neprodleně písemně o této změně informovat partnera, jinak se má za to, že platí údaje, které si smluvní strany poskytly, a byla-li v mezidobí v souladu s tímto odstavcem oznámena jejich změna, pak se má za to, že platí tyto údaje ve znění změny, která byla dle tohoto odstavce oznámena naposled.
  Klient souhlasí s poskytnutím a zpracováním a archivací osobních údajů, které dle těchto podmínek poskytl Poskytovateli nebo v průběhu smluvního vztahu vzniklého dle těchto obchodních podmínek poskytne a to za účelem obchodního a marketingové zpracování, vše po dobu trvání smluvního vztahu dle těchto obchodních podmínek.

  Jestliže kterákoli smluvní strana bude při plnění této smlouvy činit vůči druhé smluvní straně písemné podání či jiný úkon, jako např. oznámení (dále jen „Úkon“), je takovýto Úkon vůči smluvní straně, které je Úkon adresován (dále jen „Adresát“) řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto Úkonu oproti podpisu Adresáta anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu Adresáta, která byla straně, která Úkon činí, naposledy známa dle shora uvedeného odstavce. Nebude-li možno takový dopis doručit, považuje se za den doručení Úkonu obsaženého v tomto dopisu pátý den po podání tohoto dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu Adresáta, která byla straně, která Úkon činí, naposledy známa dle shora uvedeného odstavce.

  11. Smluvní strany se dále dohodly, že klient není oprávněn bez předchozího souhlasu převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

 4. #4
  nejlepsi je to o tom burtu a piti a ze pro to musi skocit a zaplatit ze svyho

Pravidla přispívání

 • Nemůžete zakládat nová témata
 • Nemůžete zasílat odpovědi
 • Nemůžete přikládat přílohy
 • Nemůžete upravovat své příspěvky
 •  
Co se děje jinde - chcete sem taky RSS ?
-_-