Nadal - Anderson...Nadal 1,15 pinn....podľa mňa pravdepodobnosť prehry Nadala sa rovná pravdepodobnosti jeho skreču ak dohľadané informácie neklamú tak je to 8/1170...ak počítam s chybou dajme tomu...